KLV-palvelu mukana TUPA-hankkeessa

KLV-palvelu mukana TUPA-hankkeessa
KLV-palvelu mukana ns. TUPA-hankkeessa. Projektissa on useampi osuus, ja  toinen osuus, missä KLV on mukana sisältää aerosolien leviämissimulaatioita ravintoloitsija Henri Alénin Ultima-ravintolassa. Simulaatioiden perusteella voidaan kehittää asiakkaille ja henkilökunnalle mahdollisimman turvallinen ympäristö, jossa virustartunnan leviämisen riskit minimoidaan. Turvaratkaisuihin voivat kuulua mm. erilaiset tila- ja sisustusratkaisut, ahtaiden tilojen, kuten hissien turvaratkaisut, optimoidut desinfiointitoimet (KLV- Palvelu Oy), ilmanvaihdon ohjaus ja puhdistus, tai asiakkaiden liikkumisen ja käyttäytymisen ohjaus ja turvallisen asiakaspolku -konseptin konsultointi. Projekti antaa näille yrityksille tutkimukseen perustuvan kilpailuedun kehittää tuoteratkaisujaan.
TUPA-hankkeessa pyritään monitieteellisen tutkimusaineiston perusteella ja edellä esitetyn laajan ja monialaisen yritysyhteistyöverkoston kanssa kehittämään ravintoloihin, sairaaloihin, toimistoihin, hisseihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva konsepti pandemia-turvallisesta asiakaspolusta yhteistyökumppaneiden teknologiaa ja tuotteita kehittäen ja testaten.
Uuden ajan tieteelliseen tutkimukseen perustuvat yhteiskunnalliset turvaratkaisut pandemian varalle hanke käynnistyy 1.10.2020 (TUPA).
Tavoitteena on luoda hyvin integroitu yritys- ja tutkimusyhteistyöverkosto toimivien ja monipuolisten pandemian leviämiseltä suojaavien turvaratkaisujen luomiseen ja niiden kehittämiseen myös projektin päätyttyä (Kuva 1).
Tutkijaryhmä pyrkii selvittämään SARS-CoV-2:n ja muiden virusten ilmanvaraisen leviämisen turvallisuusriskejä ravintola -ja sairaalaympäristöissä.
Taulukossa 1 esitetyt yritykset muodostavat hankkeen ympärille yritysekosysteemin, joka uutta tutkimustietoa hyödyntäen ja soveltaen pyrkii yhdessä kestävien turvaratkaisujen luontiin, ja näiden ratkaisujen viemiseen kansainväliseen käyttöön. KLV-palvelu on valittu mukaan projektiin yhtenä näistä yrityksistä.
Käytännön toimenpiteet tarkentuvat hankkeen alkaessa, mutta käytännössä KLV-palvelu on mukana tutkimuksen siinä vaiheessa, jossa esimerkiksi Hysprayn ja/tai vetyperoksidin avulla  ravintolatilaan suihkutettavan kemikaalin vaikutuksia virukseen arvioidaan. Tutkijat selvittävät miten toimenpide on vaikuttanut virukseen (esim. Covid-19) ja raportoivat tuloksista yhteistyökumppaniverkostolle. KLV-palvelu toimittaa HYSpray-laitteet, tarvittavat vetyperoksidiliuokset yhdessä maahantuojan Terveystekniikka _sisäilman desinfiointi kanssa, ja osallistuu itse työsuoritukseen.
KLV-palveluilla on tarjota muitakin samankaltaisia palveluita virusten torjuntaan. Käytössä Svetolit 600 UV-laitteisto, jolla desinfioidaan nopeasti ja tehokkaasti eri tiloja, ja taataan mahdollisimman turvalliset olosuhteet tilojen käyttäjille.
Aerte Ad:n käytöllä pyritään samaan lopputulokseen. Aerte AD on jatkuvatoiminen laite joka tuottaa huoneilmaan hydroksyyliradikaaleja, joiden vaikutusmekanismi on samankaltainen kuin esim. HYSpray-laitteen huoneilmaan sumuttava vetyperoksidi.