Monthly Archives

syyskuu 2020

KLV-palvelu mukana TUPA-hankkeessa

KLV-palvelu mukana TUPA-hankkeessa

By | Ajankohtaista | No Comments
KLV-palvelu mukana ns. TUPA-hankkeessa. Projektissa on useampi osuus, ja  toinen osuus, missä KLV on mukana sisältää aerosolien leviämissimulaatioita ravintoloitsija Henri Alénin Ultima-ravintolassa. Simulaatioiden perusteella voidaan kehittää asiakkaille ja henkilökunnalle mahdollisimman turvallinen ympäristö, jossa virustartunnan leviämisen riskit minimoidaan. Turvaratkaisuihin voivat kuulua mm. erilaiset tila- ja sisustusratkaisut, ahtaiden tilojen, kuten hissien turvaratkaisut, optimoidut desinfiointitoimet (KLV- Palvelu Oy), ilmanvaihdon ohjaus ja puhdistus, tai asiakkaiden liikkumisen ja käyttäytymisen ohjaus ja turvallisen asiakaspolku -konseptin konsultointi. Projekti antaa näille yrityksille tutkimukseen perustuvan kilpailuedun kehittää tuoteratkaisujaan.
TUPA-hankkeessa pyritään monitieteellisen tutkimusaineiston perusteella ja edellä esitetyn laajan ja monialaisen yritysyhteistyöverkoston kanssa kehittämään ravintoloihin, sairaaloihin, toimistoihin, hisseihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva konsepti pandemia-turvallisesta asiakaspolusta yhteistyökumppaneiden teknologiaa ja tuotteita kehittäen ja testaten.
Uuden ajan tieteelliseen tutkimukseen perustuvat yhteiskunnalliset turvaratkaisut pandemian varalle hanke käynnistyy 1.10.2020 (TUPA).
Tavoitteena on luoda hyvin integroitu yritys- ja tutkimusyhteistyöverkosto toimivien ja monipuolisten pandemian leviämiseltä suojaavien turvaratkaisujen luomiseen ja niiden kehittämiseen myös projektin päätyttyä (Kuva 1).
Tutkijaryhmä pyrkii selvittämään SARS-CoV-2:n ja muiden virusten ilmanvaraisen leviämisen turvallisuusriskejä ravintola -ja sairaalaympäristöissä.
Taulukossa 1 esitetyt yritykset muodostavat hankkeen ympärille yritysekosysteemin, joka uutta tutkimustietoa hyödyntäen ja soveltaen pyrkii yhdessä kestävien turvaratkaisujen luontiin, ja näiden ratkaisujen viemiseen kansainväliseen käyttöön. KLV-palvelu on valittu mukaan projektiin yhtenä näistä yrityksistä.
Käytännön toimenpiteet tarkentuvat hankkeen alkaessa, mutta käytännössä KLV-palvelu on mukana tutkimuksen siinä vaiheessa, jossa esimerkiksi Hysprayn ja/tai vetyperoksidin avulla  ravintolatilaan suihkutettavan kemikaalin vaikutuksia virukseen arvioidaan. Tutkijat selvittävät miten toimenpide on vaikuttanut virukseen (esim. Covid-19) ja raportoivat tuloksista yhteistyökumppaniverkostolle. KLV-palvelu toimittaa HYSpray-laitteet, tarvittavat vetyperoksidiliuokset yhdessä maahantuojan Terveystekniikka _sisäilman desinfiointi kanssa, ja osallistuu itse työsuoritukseen.
KLV-palveluilla on tarjota muitakin samankaltaisia palveluita virusten torjuntaan. Käytössä Svetolit 600 UV-laitteisto, jolla desinfioidaan nopeasti ja tehokkaasti eri tiloja, ja taataan mahdollisimman turvalliset olosuhteet tilojen käyttäjille.
Aerte Ad:n käytöllä pyritään samaan lopputulokseen. Aerte AD on jatkuvatoiminen laite joka tuottaa huoneilmaan hydroksyyliradikaaleja, joiden vaikutusmekanismi on samankaltainen kuin esim. HYSpray-laitteen huoneilmaan sumuttava vetyperoksidi.
UV-valolla haitallisia mikrobeja vastaaan

UV-C-valolla haitallisia mikrobeja vastaan

By | Ajankohtaista | No Comments

Svetolit UV-laitteet tuhoavat tehokkaasti kaikki haitalliset mikrobit ilmasta ja pinnoilta – helposti ja nopeasti. UV-C (253,7nm) laitteet tuhoavat kertakäsittelyllä tilan sisäilmasta ja pinnoilta 99,9% mikrobeista, oli kyseessä sitten virukset (ml. Covid-19), bakteerit tai itiöt. Käsittelyllä täydennetään tilan mekaaninen puhdistus. Tulos on suoraan verrannollinen käsiteltävän tilan kokoon ja sen desinfiointiin tarvittavaan aikaan.

UV-laitteen toiminta: desinfioitava tila tyhjennetään henkilöistä, eläimistä ja kasveista, jonka jälkeen UV-laite viedään käsiteltävään tilaan, ohjelmoidaan käsittelyaika ja käynnistetään ohjelma. Huoneesta poistumiseen varatun varoajan  jälkeen desinfiointikäsittely alkaa ja sen valmistuttua laite antaa äänimerkin. Tila on heti valmis käyttöön ja sen valmistuttua laite antaa äänimerkin.

Käsittelyn aikana huonetilaan ei saa mennä. Turvallisuuden varmistamiseksi laitteeseen on asennettu liiketunnistin, joka sammuttaa laitteen välittömästi, mikäli tilassa havaitaan liikettä.

Tila on käsittelyn jälkeen heti valmis käyttöön. Esimerkiksi 20–30 m2 toimistotilan desinfiointi on valmis 6-8 minuutissa.

UV-laitteen etuja

  • Helppokäyttöinen ja nopea
  • Tutkitusti tehokas ja turvallinen
  • Desinfioi tilan kaikki pinnat, myös tekstiilit
  • Ei jätä ainejäämiä pinnoille
  • Tilat turvalliset käyttää välittömästi käsittelyn jälkeen.

Katso lisää laitteesta Terveystekniikan sivuilta.

Kysy tarjous UV-laitteella desinfioinnista!

UV-valolla toimistotilan desinfiointi

UV-valolla haitallisia mikrobeja vastaan