Monthly Archives

maaliskuu 2020

Koronaviruksen leviämistä voi torjua myös siivouksella

By | Ajankohtaista | No Comments

Koronaviruksen leviämistä voi myös torjua siivouksella. Vaikka moni ihmisistä tekee etätöitä, on lomautettuna, tai joutuu ehkä lomautetuksi, niin osa yrityksistä ja julkinen hallinto toimivat silti.

Koronavirus elää eri pinnoilla. Se kuinka pitkään milläkin pinnalla virus säilyy, ja mikä on sen tarttuvuus ihmisiin ei ole eksaktia tietoa. Kun näin on niin parempi tehdä enemmän kuin vähemmän. Olemme sitä mieltä, että parempi hieman ylireagoida kuin olla reagoimatta vallitsevassa epidemiatilanteessa.

Kosketuspinnoilta virus saattaa levitä, kulkeutua käsien mukana elimistöön ja aiheuttaa tartunnan. Desinfiointi kohdistuu juuri kosketuspintoihin ja WC-tiloihin. Yhteisissä tiloissa joita käyttää useampi henkilö siivouskertoja tuli lisätä päivänkin aikana mikäli mahdollista. Kriittiset pinnat tulisi puhdistaa 2-4 tunnin välein.

Tilat joissa on työskennellyt virusta kantava henkilö pitää puhdistaa vielä huolellisemmin, ennen kuin tilat otetaan uudelleen käyttöön.

Siivousta suorittavan työntekijän pitää huolehtia myös omasta suojautumisestaan. Työssä käytettävät välineet pitää puhdistaa joka siivouskerran jälkeen.

THL ja TTL on ohjeistanut virusepidemian aikaista siivousta, ja ottanut kantaa myös siivouksessa käytettäviin desinfiointiaineisiin ja siivouskemikaaleihin. Tavoitteena näillä ohjeistuksilla on paitsi jakaa tietoa, niin myös määritellä riittävä siivouksen toteutus kussakin tilanteessa. Meistä on hyvä asia, että asioita on ohjeistettu viranomais/asiantuntijatahon toimesta.

Noudatamme luonnollisesti näitä suosituksia, ja pyrimme tekemään vielä enemmän kuin suositukset edellyttävät. Käytössämme on mm. välineistö, jolla koko tilakokonaisuus voidaan käsitellä vetyperoksidiliuoksella, jota sumutetaan siivottuun tilaan. Vetyperoksidin määrä on mitoitettu kunkin tilan kuutiotilavuuden mukaan. Käsittelyn jälkeen tarvitaan 2 tunnin varoaika ennen tilojen käyttöönottoa.  Tällä toimenpiteellä haluamme varmistaa viruksen mahdollisimman tarkan poistamisen tilasta. Lue tästä lisää sisäilman desinfioinnista.

Mikäli joku askarruttaa mieltänne koronavirusepidemian aikaisesta siivouksesta, niin vastaamme mielellämme, ja annamme tarvittaessa neuvoja asiaan liittyen.